Przedmiot Poziom podstawowy (%) Poziom rozszerzony (%)
Matematyka
Informatyka
Fizyka
Język
Progi:Zasady liczenia punktów:

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
informatyka 0,5 1,0
matematyka 0,5 2,0
przedmiot (jeden do wyboru)
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka
0,25 0,5
dowolny język obcy nowożytny (pisemny) 0,2 0,4
Na studia kwalifikowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.