Przedmiot Poziom podstawowy (%) Poziom rozszerzony (%)
Matematyka
Informatyka
Fizyka
Język
Progi:

Rok Informatyka ISIM
2019 264 366.8
2018 213 356
2017 204 291-300
2016 150 291-300
2015 120 291-300


Zasady liczenia punktów:

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
informatyka 0,5 1,0
matematyka 0,5 2,0
przedmiot (jeden do wyboru)
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka
0,25 0,5
dowolny język obcy nowożytny (pisemny) 0,2 0,4
Na studia kwalifikowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.